WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Spis treści Nr III/2014(12)

Teresa Hernik

Wstęp ................................................................................................................................. 3

Społeczno – ekonomiczne aspekty niepełnosprawności

Agnieszka Fiedorowicz, Mateusz Różański

Wspieranie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług

zamieszczonych w Internecie ............................................................................................. 7

Piotr Kowalski

Dostępność stron administracji publicznej

dla osób głuchych i słabosłyszących ................................................................................. 13

Jacek Zadrożny

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

– zasady i wytyczne do tworzenia dostępnych serwisów internetowych ......................... 17

Tomasz Masłyk, Ewa Migaczewska

Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci internetowej ........................ 25

Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba

Od porad medycznych ku prozie życia – czyli przemiany dyskursu osób

z niepełnosprawnościami w Internecie ............................................................................ 41

Rehabilitacja

Olga Svestkova, Katerina Svecena, Petra Formankova

Czy terapia zajęciowa jest istotna w procesie rehabilitacji? ............................................. 81

Wskazówki dla autorów .................................................................................................. 103

Załączniki