WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wstęp

Autor: Teresa Hernik

Szanowni Państwo,

Dnia 6 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej naszego Kwartalnika,

w trakcie którego zostali powołani jej nowi Członkowie: Pani Alina Wojtowicz-Pomierna oraz

Pan Krzysztof Kosiński – Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki udziałowi tych osób w pracach Rady, Kwartalnik będzie mógł jeszcze lepiej

realizować zakładane cele, w których wskazywano konieczność wykorzystywania wiedzy,

wyników badań oraz rekomendacji prezentowanych w naszej publikacji przy działaniach

na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych i promowania ich w środowisku życia i pracy.

Szczególnej roli czasopisma i zasiadających w jego Radzie Członków upatrujemy między

innymi, we wsparciu Zespołu ds. Wykonywania Postanowień Konwencji ONZ

o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz rekomendowaniu rozwiązań prawnych i systemowych.

W publikowanym kolejnym, jedenastym już numerze Kwartalnika, chcielibyśmy

zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem

osób niepełnosprawnych w różnych obszarach ich aktywności. Jak zawsze,

podejmujemy tematy niepełnosprawności w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy,

zgodnie z celami, jakie stawia sobie nasze czasopismo.

 

Z życzeniami interesującej lektury,

 

/-/ Teresa Hernik

Prezes Zarządu PFRON

Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej

Załączniki

  • wstęp
    125.82 KB pdf
    02.07.2014 14:15