WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Inkluzyjna społeczność / Inclusive community

Autor: Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Recenzja książki: Życie w integracji. Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji

i wsparcia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną;

autorzy: Marian Anasz, Krystyna Mrugalska, Joanna Wojtyńska, Maria M. Ferenc,

Warszawa, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 2012

 

Inclusive community

Book Review: Life in the integration. Stargard model of local rehabilitation system

and social and professional support of people with intellectual disabilities; Authors:

Marian Anasz, Krystyna Mrugalska, Joanna Wojtyńska, Maria M. Ferenc, Warsaw,

Polish Disability Forum, 2012

Załączniki