WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Sprawozdanie z konferencji Niepełnosprawność i praca – nowe perspektywy, nowe rozwiązania

Autor: Iwona Plater, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Zdjęcia: Anna Krajkowska

Konferencja została zorganizowana w Ambasadzie Brytyjskiej 30 października

2013 r. przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji oraz Brytyjsko-Polską Izbę

Handlową w ramach programu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami

i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku

45+ na rynku pracy”; współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki