WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wstęp

Autor: Teresa Hernik

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce dziesiąte już wydanie Kwartalnika

„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, którego wydawcą

jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W obecnym

numerze prezentujemy Państwu poświęcony rehabilitacji rozdział „Światowego

raportu o niepełnosprawności”, który jest wspólnym dziełem Światowej Organizacji

Zdrowia i Banku Światowego. Światowy Raport wskazuje kierunek działań

dla rządów, społecznych organizacji obywatelskich i organizacji działających

na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnych z wytycznymi Konwencji o Prawach

Osób Niepełnosprawnych (CRPD), mających na celu poprawę jakości ich życia.

Profesor Yuriy Briskin z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury

Fizycznej, wraz z zespołem, przedstawia badania przeprowadzone w różnych

województwach Ukrainy, dotyczące „kształtowania procesu rehabilitacyjnego

w przygotowaniu zawodników Olimpiad Specjalnych”. W artykule w sposób eksperymentalny

udowodniono wpływ sportu na kondycję oraz znaczenie społeczne

zajęć treningowych dla zawodników Olimpiad Specjalnych. Dr Katarzyna Rutkowska

z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, przedstawia próbę

określenia roli i miejsca „psychologii sportu” w sporcie osób niepełnosprawnych.

Współcześnie (zwłaszcza w obszarach funkcjonowania człowieka, w których liczy

się konkretny wynik osiągany w określonym czasie i miejscu, czyli w sporcie,

ale również w sztuce czy biznesie) psychologia sportu zyskuje coraz większe znaczenie.

Jest integralnym elementem szkolenia sportowego, a korzyści płynące

ze współpracy z psychologami sportu doceniają zarówno zawodnicy, jak i trenerzy.

Przedstawiamy również sprawozdanie z konferencji organizowanej w Ambasadzie

Brytyjskiej w Warszawie przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji we współpracy

z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową. Celem konferencji było przedstawienie

potencjalnym pracodawcom najciekawszych wzorców aktywizacji zawodowej,

skierowanych do osób niepełnosprawnych po 45. roku życia oraz wybranych faktów

i danych związanych z pracą osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie publikujemy recenzję książki „Życie w integracji”. Dr Agnieszka

Wołowicz-Ruszkowska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie omawia

w niej publikację, w której opisany i przeanalizowany został model lokalnego

(stargardzkiego) systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno-zawodowego osób

z niepełnosprawnością intelektualną. Model ten egzemplifikuje przekonanie,

że osoby niepełnosprawne mają prawo być takimi, jakimi są, a więc wzrastać

i uczyć się we własnym tempie i na swój własny sposób. To sposób myślenia o niepełnosprawności,

odzwierciedlający koncepcję praw człowieka, pozwala na proces

rozwijania umiejętności i wspierania osób niepełnosprawnych w kierunku

samostanowienia, aktywności i maksymalnie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym

w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości życia.

Mam nadzieję, że to wydanie spotka się z Państwa zainteresowaniem oraz

pozwoli pogłębić wiedzę w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Życzę interesującej lektury.

 

Teresa Hernik

Prezes Zarządu PFRON

Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika

Załączniki

  • Wstęp
    70.89 KB pdf
    10.04.2014 11:54