WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Numer I/2014(10)

Spis treści

Teresa Hernik

Wstęp ................................................................................................................ 3

System wsparcia osób z niepełnosprawnością

Światowa Organizacja Zdrowia – Genewa

Światowy Raport o Niepełnosprawności – Rehabilitacja ................................. 7

Rehabilitacja

Katarzyna Rutkowska

Analiza wybranych zagadnień psychologii sportu osób

z niepełnosprawnością .................................................................................... 111

Yuriy Briskin, Alina Perederij, Vanda Strelkovska

Kształtowanie procesu rehabilitacyjnego

w przygotowaniu zawodników Olimpiad Specjalnych ................................... 121

Sprawozdania, recenzje, prognozy, analizy

Iwona Plater

Sprawozdanie z konferencji Niepełnosprawność i praca

– nowe perspektywy, nowe rozwiązania ....................................................... 141

Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska

Inkluzyjna społeczność .................................................................................... 148

Wskazówki dla autorów.................................................................................... 159

Załączniki