WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością?

Dariusz Galasiński, University of Wolverhampton, Wielka Brytania

Jak mówić: „osoby niepełnosprawne” czy „osoby z niepełnosprawnością”? Oto kilka
uwag na ten temat. Uwag, które oparte są na głębokim przekonaniu, że należy mówić,
a szczególnie pisać: „osoby z niepełnosprawnością”.
W sprawie tej można przedstawić dwa typy argumentacji. Po pierwsze, może to być argumentacja
strukturalna, dotycząca w szczególności stosowności systemowej wyżej wymienionych
wyrażeń, jak również ich poprawności językowej. Po drugie, można zaproponować
również argumentację, by tak rzec, „dyskursywną” – argumentację, która przyjmuje za punkt
wyjścia, że dyskurs, a zatem język w użyciu, jest nie tylko zbiorem znaków i reguł ich użycia,
ale również, co znacznie ważniejsze, zespołem praktyk społecznych konstruujących rzeczywistość.
Poniżej odniosę się pokrótce do pierwszego typu argumentacji i rozwinę ten drugi.

Załączniki