WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wejść na rynek pracy, utrzymać się, iść dalej. Wsparcie na miarę przyszłości na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Liz Sayce Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur Wielkiej Brytanii Zjednoczonego Królestwa

© Crown Copyright 2011, „Getting in, Staying in and Getting On: Disability Employment Support Fit for the Future”,
Wydrukowano w Zjednoczonym Królestwie, The Stationery Office Limited. Prawo do publikacji zostało udzielone na
warunkach Open Government Licence Ministerstwa ds. Pracy i Emerytur Wielkiej Brytanii Zjednoczonego Królestwa.
Tłumczenie oraz korekta językowa p. Anna Dzięgiel. Niniejszą publikację w wersji oryginalnej można pobrać na
stronie www.official-documents.gov.uk, wersja w języku polskim dostępna na stronie internetowej kwartalnika.

Załączniki