WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Rehabilitacja związana z miejscem pracy. Strategia oparta na ICF oraz wyniki rehabilitacji „powypadkowej” / Workplace-related Rehabilitation – An ICF-orientated Strategy and its Outcome in Work Accident Cases

Autor: Eckehard Froese, Kierownik Wydziału Rehabilitacji, Niemieckie Ustawowe Ubezpieczenie Wypadkowe

Po wystąpieniu wypadku przy pracy, na VBG – Niemieckim Ustawowym Ubezpieczeniu
Wypadkowym – spoczywa wyłączna i kompleksowa odpowiedzialność za zorganizowanie
leczenia i rehabilitacji medycznej, aby umożliwić osobie poszkodowanej powrót do pracy,
udzielenie jej pomocy w celu udziału w życiu społeczności, zapewnienie opieki pielęgniarskiej
oraz wypłacanie odszkodowania w formie zasiłków i rent inwalidzkich. Na tym tle terapia
stanowi mądrą inwestycję, zarówno z finansowego, jak i ludzkiego punktu widzenia.