WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Spis treści Nr II/2013(7)

Pod redakcją naukową Wojciecha Skiby i Aleksandry Perchli-Włosik

 

Spis treści


Sprawozdania, recenzje, prognozy, analizy


Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Dionizy Bilski
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia


Eckehard Froese
Rehabilitacja związana z miejscem pracy.
Strategia oparta na ICF oraz wyniki rehabilitacji „powypadkowej”


Patrick Fougeyrollas, Jean Pierre Robin
Interaktywny proces zapobiegania niepełnosprawności jednostka – środowisko


System wsparcia osób z niepełnosprawnością


Robert Jagodziński
Zastosowanie ICF jako narzędzia diagnozy, planowania i ewaluacji w programie
aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo


Technika i technologia


Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
Możliwości automatyzacji i robotyzacji otoczenia osoby niepełnosprawnej


Społeczno-ekonomiczne aspekty niepełnosprawności


Piotr Braun
Osoba niepełnosprawna w izolacji penitencjarnej
 

Załączniki