WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Rozwój Praw i Integracji Osób Niepełnosprawnych na Całym Świecie Plan Strategiczny RI na lata 2013–2017 / Strategic Plan 2013-2017 Advancing the rights and incusion of persons with disabilities worldwide.

Autor: Rehabilitation International

Wstęp


Międzynarodowa Organizacja Rehabilitacji (Rehabilitation International; RI) od 1922 roku
stanowi forum dla wszystkich interesariuszy rehabilitacji, zajmując w tej dziedzinie czołową
pozycję. Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach RI stworzyła Plan Strategiczny,
którego celem jest umożliwianie tej organizacji odgrywania wiodącej roli w promowaniu
praw i integracji osób niepełnosprawnych na całym świecie. Integralną częścią jej sukcesu
jest ustanowienie partnerstwa z organizacjami i osobami prywatnymi, które mogą spełnić
jej wizję oraz misję zgodnie z tym, co zostało wyszczególnione poniżej.
Wszyscy członkowie RI wspierają kluczową rolę światowej organizacji RI Global w rozwoju
potencjału habilitacji/rehabilitacji, jak określono w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
(KPON) (UN Convention on the Rights of People with Disabilities; UNCRPD)
w każdym kraju i na całym świecie.

Załączniki