WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Zwiększanie stopnia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – perspektywa pracodawcy / Increasing the Employment of People with Disabilities – an Employer Perspective

Autorka: Anne Hawker

Wstęp


Chciałabym bardzo podziękować za możliwość wypowiedzenia się w tej tak ważnej kwestii.
W ramach pracy w Ministerstwie Rozwoju Społecznego brałam udział w czterech projektach,
dzięki którym poznałam opinie pracodawców. Kwestią zatrudnienia osób niepełnosprawnych
zajmuję się od 1988 roku, ściśle współpracując z pracodawcami. Podczas pełnienia
obowiązków zawodowych nauczyłam się, że najważniejsi ludzie to: pracodawca, pracownicy
i ich koledzy. Wszyscy inni mają za zadanie jedynie zwiększać wydajność tej współpracy.
W niniejszej prezentacji chciałabym przyjrzeć się perspektywom wszystkich stron,
strukturom narosłym na przestrzeni lat, sposobom rozbicia tych struktur oraz przykładom
optymalnych działań.

Introduction


Thank you for the opportunity of being able to speak on this important topic. As part of
my work with the Ministry of Social Development, I have had the opportunity of working
on 4 projects which have given me some insight to what employers are saying. I have been
involved in the area of employment since 1988 and have worked closely with employers.
What I have learnt is that the most important people are the employer, employees and their
colleagues; everyone else is an enabler enhancing the effectiveness of that relationship.
This presentation will look at perceptions that exist from all parties; the historical structures
that have been created; how they can be broken down and examples of best practice.

Załączniki