WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Demaskowanie mitów związanych z powrotem do pracy i miejsc pracy integrujących społecznie / Unmasking the Myths about Return to Work and Inclusive Workplaces

Autor: Joachim Breuer

Szanowni Państwo,


Pragnę podziękować za możliwość zaprezentowania moich przemyśleń i pomysłów dotyczących
rehabilitacji podczas tak prestiżowego wydarzenia. Dziewięćdziesięciolecie organizacji
Rehabilitation International to ważny jubileusz oraz okazja do zastanowienia się
zarówno nad przeszłymi, jak i przyszłymi zmianami zachodzącymi w dziedzinie rehabilitacji
oraz w samej organizacji RI.
Zaproszono mnie, abym poruszył kwestię rehabilitacji jako inwestycji, ze szczególnym
naciskiem na zdemaskowanie mitu głoszącego, że rehabilitacja, powrót do pracy, zarządzanie
niepełnosprawnością oraz wszelkie inne środki wspierające uczestnictwo i włączenie
społeczne osób z niepełnosprawnością to przede wszystkim koszt dla społeczeństwa.
Od wielu lat jestem gorącym zwolennikiem rehabilitacji. Moje przekonanie, że przynosi
ona korzyści społeczeństwu i gospodarce, wyrosło z doświadczenia w zajmowaniu się odszkodowaniami
oraz rehabilitacją osób, które doznały wypadku w pracy lub które dotknęła
choroba zawodowa. Stanowisko dyrektora generalnego Niemieckiego Ustawowego Ubezpieczenia
Wypadkowego umożliwiło mi kontakty z przywódcami politycznymi i ludźmi biznesu
z całego świata.
W rozmowach i dyskusjach o zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych
często przewijał się następujący temat:
Wciąż brakuje świadomości potencjału tkwiącego w rehabilitacji – zwłaszcza w kwestii
zmiany percepcji, jaką może spowodować rehabilitacja (tzn. skupieniu się na sprawności
zamiast na niepełnosprawności).
Wolfgang Schaeuble cierpi na paraplegię, lecz nikt na całym świecie nie postrzega go
jako mężczyzny na wózku inwalidzkim. Jest on niemieckim Ministrem Finansów i kluczową
postacią w zarządzaniu kryzysem euro.

Unmasking the Myths about Return
to Work and Inclusive Workplaces


Ladies and gentlemen,
Thank you for giving me the opportunity to present my ideas and thoughts on rehabilitation
at this prestigious event. 90 years of Rehabilitation International is an important jubilee
and an occasion to reflect on the evolution of both the field of rehabilitation and of RI in the
past and in the future.
I was invited to speak to you about Rehabilitation as an Investment – with a particular
focus on unmasking the myth that rehabilitation, return to work, disability management and
all the other measures that support the participation and inclusion of persons with disabilities
are above all a cost to society.
My position as managing director of German social accident insurance has given me the
opportunity to talk with political and business leaders across the world.
One thing which has repeatedly appeared in these conversations and discussions about
including people with disabilities in the world of work and in the community is:
There is still a lack of awareness for the potential of rehabilitation – particulary the change
of perception rehabilitation can bring about:
Focusing on the ability instead of the disability.
Let me show you what I mean.
Take this man in a wheelchair, for example. You can focus on his disability – the fact that
he cannot walk. Yet, does this do him justice? Not at all.
Wolfgang Schaeuble is a paraplegic but no one in the world thinks about him as a man
in a wheelchair. He is the German minister of finance and a central figure in the management
of the Euro crisis.

Załączniki