WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Światowy Raport o Niepełnosprawności / World Report on Disability

Autorka: Alana Officer

Pragnę gorąco podziękować za możliwość zaprezentowania Państwu Światowego Raportu
o Niepełnosprawności, który jest wspólnym dziełem Światowej Organizacji Zdrowia
i Banku Światowego. Cieszę się, że mogę przedstawić dokument podczas Światowego Kongresu
organizacji Rehabilitation International, zwłaszcza, że tak wielu z Państwa przyczyniło
się do jego powstania.
Pierwszy w historii Światowy Raport wypełnia dotychczasową lukę, gdyż zawiera obszerną
analizę sytuacji osób niepełnosprawnych na świecie. Odpowiada na takie pytania, jak:
– Jaka jest liczba osób niepełnosprawnych?
– Jaki jest zakres potrzeb i które z nich nie są spełniane?
– Jakie przeszkody uniemożliwiają uczestnictwo?
– Jakie są sposoby na pokonanie tych barier?
Światowy Raport wskazuje również kierunek działań zgodnych z wytycznymi Konwencji
o Prawach Osób Niepełnosprawnych (CRPD), mających na celu poprawę jakości życia osób
z niepełnosprawnością.
Dokument ten zawiera zatem fakty i zalecenia, które stoją u podstawy CRPD i które pomogą
sygnatariuszom w procesie jej implementacji.
Zebraliśmy się tu dzisiaj, ponieważ wiemy, że należy działać razem, by pokonać problemy
płynące z niepełnosprawności. W powstanie raportu zaangażowanych było bardzo wiele
osób.
W proces jego tworzenia włączyło się 380 osób z ponad 70. krajów. W skład tej grupy
weszli m. in. naukowcy, politycy, profesjonaliści z tej dziedziny, obrońcy praw osób niepełnosprawnych
oraz członkowie organizacji pozarządowych. Jak już wspomniałam, wielu
członków RI miało znaczny wkład w treść dokumentu, w tym ustępujący Prezes, Dyrektor
Wykonawczy i inni.
Raport poddany został obszernym konsultacjom z każdej dziedziny oraz licznym rygorystycznym
recenzjom.
Ważnymi uczestnikami tego procesu były osoby niepełnosprawne – pełniły funkcje doradców,
redaktorów, autorów i recenzentów.

Załączniki