WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Promowanie praw i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami na całym świecie

Milestones (1922-2012) “Rehabilitation International celebrates 90 Years of advancing the rights and inclusion of People with Disabilities: proud of its Past and moving forward into the Future” Autor: Rehabilitation International

Kamienie milowe w historii Rehabilitation International (1922–2012)


„Organizacja Rehabilitation International obchodzi 90-lecie działania na rzecz promocji
praw i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami: dumna ze swojej przeszłości
spogląda w przyszłość”.

Początki

Od dnia powstania, organizacja Rehabilitation International jest motorem międzynarodowego
wsparcia w zakresie rehabilitacji i niepełnosprawności. Ta unikatowa na skalę globalną organizacja
stanowiła i wciąż stanowi wspólne forum dla dziedziny, która boryka się z licznymi podziałami
natury dyscyplinarnej, ideologicznej i politycznej. Członkowie RI zawsze znajdowali się na pierwszym
planie, niestrudzenie orędując w niemal każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością
i rehabilitacją. Wyrastając z małego zachodnio-amerykańskiego miasteczka, organizacja stała się
jednym z pionierów w obszarze rehabilitacji i praw osób z niepełnosprawnością. W chwili, gdy
RI obchodzi dziewięćdziesiątą rocznicę swego powstania, wybierzmy się w podróż do początkowych
lat jej działalności i przyjrzyjmy się wyzwaniom, którym musiała stawić czoła. Dzięki temu
w pełni docenimy jej sukces i pomożemy wytyczyć plany na przyszłość.