WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

O Rehabilitation International

Autorka: Venus M.Ilagan

Rozwój Praw i Integracji Osób Niepełnosprawnych od 1992 roku
„Dzięki RI teraz wiem, jak mogę o siebie zadbać”
                                                                          Sasmita R. z Orissa, Indie

KIM JESTEŚMY


Międzynarodowa Organizacja Rehabilitacji (Rehabilitation International; RI) działa
na rzecz propagowania praw i integracji osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby mogły
z nich korzystać na równi z innymi ludźmi. RI czyni to poprzez prowadzenie kampanii w imieniu
praw, zasad i praktyk, które szanują oraz wzmacniają pozycję osób niepełnosprawnych
oraz poprzez współpracę z partnerami w innych krajach, aby pomóc im w uzyskaniu dostępu
do edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości oraz
integracji we wszystkich aspektach życia społecznego. RI jest organizacją szczególnie nastawioną
na najważniejsze problemy związane z niepełnosprawnością, dzięki działalności
międzynarodowego panelu ekspertów, organizacji członkowskich w ponad 100. krajach
oraz dzięki wyjątkowym relacjom z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej agencjami.
Stwarza to możliwości wywarcia nie tylko znaczącego, ale również wymownego wpływu
na życie osób niepełnosprawnych oraz przyczynia się do realizacji ich praw.

Załączniki