WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Turystyka osób niepełnosprawnych w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym / Tourism for the Disabled in the Polish Tourism and Sightseeing Society

Nr II/2012(3) Autor: Mgr Jolanta Śledzińska Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa

Streszczenie:
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze już od 40 lat stara się pomóc osobom niepełnosprawnym
w realizacji krajoznawczych i turystycznych marzeń, proponując różne formy aktywności
turystycznej. To turystyka buduje emocjonalną więź z krajobrazem, z Polską, z osobami wędrującymi
i osobami mieszkającymi w odwiedzanych regionach. Na szlaku każdy jest równy wobec przyrody i innych
ludzi. Sprzyja to integracji osób niepełnosprawnych z całym społeczeństwem i wymusza eliminację
wszelkich barier. Artykuł przedstawia różnorodność działań podejmowanych przez Towarzystwo
w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych.
Słowa kluczowe: turystyka osób niepełnosprawnych, dostępność, bariery, czas wolny, integracja
społeczna


Summary:
PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society) already for 40 years has been trying to help disabled people
to fulfill their sightseeing and tourist dreams, offering various forms of touristic activity. It is tourism that
builds emotional bonds with the landscape, with Poland, with people who wander and people inhabiting the
regions you visit. On the tourist route, everyone is equal in the face of nature and other people. It facilitates
the integration of the disabled with all the society and necessitates the elimnation of all barriers. The article
presents the diversity of actions undertaken by the Society in the area of tourism for the disabled.
Key words: disabled tourism, tourism for the disabled, disabled tourists, accessibility, availability,
barriers, free time, leisure time, social integration

 

Załączniki