MIĘDZYNARODOWA RADA PROGRAMOWA *INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Międzynarodowa Rada Programowa/International Advisory Board

 

Przewodnicząca

Marlena Maląg, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Członkowie Rady Programowej

prof. Bassam Auoil, PhD, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, Centrum Gaudium Vitae Bassam Aouil

prof. dr hab. Augustyn Bańka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach

prof. dr Harald Baumeister, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Niemcy)

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie

dr Elżbieta Bojanowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. nadzw. dr hab. med. Joanna Bugajska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

prof. zw. dr hab. Danuta Cichy, em. Instytut Badań Edukacyjnych

prof. dr Vera Costa, MD PhD, Universidade do Minho – Escola de Psicologia (Portugalia)

Krzysztof Czechowski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

prof. dr Bernd-Joachim Ertelt, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Mannheim (Niemcy)

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz, Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

doc. PhDr Zuzana Hudáková, PhD, Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja)

prof. nadzw. dr hab. Paweł Izdebski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Robert Jagodziński, Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych; Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

prof. dr hab. Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher

prof. dr hab. Michał Michalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

prof. dr hab. Wojciech Misztal, Uniwersytet Warszawski Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Zakład Socjologii Zmian Społecznych

prof. dr Woon-hwan Na, 대구대학교 Daegu University (Korea Południowa)

prof. dr Serhiy Nyankovskyy, Львiвський Національний Медичний Унiверситет iм. Данила Галицького (Ukraina)

prof. dr hab. Roman Ossowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji

prof. dr Eugen Prystupa, Львівський державний університет фізичної культури (Ukraina)

prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Wojciech Skiba, Uniwersytet Wrocławski; Wrocławskie Centrum Zdrowia

prof. dr Torill Helene Tveito, Universitetet i Bergen (Norwegia)

prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jacek Welter, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego

Sekretarz Rady

Elżbieta Nobis, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych