KONTAKT Z REDAKCJĄ *CONTACT THE EDITORIAL OFFICE

Kontakt z Redakcją

e-mail: kwartalnik@pfron.org.pl

tel.: 22 50 55 249

e-mail: KCzechowski@pfron.org.pl

tel.: 22 50 55 360


Zespół Redakcyjny / The editorial staff

Krzysztof Czechowski - Redaktor Naczleny  

Anna Wilmowska-Pietruszyńska - Zastępca Redaktora Naczelnego, Redaktor Tematyczny

Elżbieta Nobis - Sekretarz Readkcji

Mariusz Fila - Redaktor Statystyczny

Katarzyna Ziętek-Pasztaleniec - Redakcja i korekta językowa

Aleksandra Rojek - Tłumaczenie na język angielski


Wydawca / Publisher:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa


Kwartalnik jest bezpłatnym czasopismem naukowym finansowanym ze środków PFRON.

Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem Biura Funduszu  oraz Oddziałów wojewódzkich PFRON.

*Is a free quarterly scientific journal PFRON funded.
 
*Distribution is done through the Office of the Fund PFRON and provincial branches.