ETYKA PUBLIKACYJNA *PUBLICATION ETHICS

Redakcja Kwartalnika naukowego „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” (ISSN 2084-7734), którego Wydawcą jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje zasady etyki publikacyjnej, w szczególności określone przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (ang. Committee on Publication Ethics – COPE) i rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
The Editorial Office of the scientific Quarterly "Disability - issues, problems, solutions" (ISSN 2084-7734), published by the State Fund for the Rehabilitation of Disabled Persons, applies the principles of publishing ethics in order to counteract unfair publishing practices, in particular those defined by the Committee on Publication Ethics (COPE) and recommended by the Ministry of Science and Higher Education.