Wskazówki dla Autorów

Informacja

Wskazówki dla Autorów

Redakcja przyjmuje do publikacji prace naukowe, które są rozliczane na podstawie objętości, według tzw. arkusza wydawniczego: jedna linijka (wiersz) zawiera 60 znaków ze spacjami; strona znormalizowana zawiera 30 linijek, czyli 1800 znaków ze spacjami (30x60=1800); arkusz wydawniczy zawiera ok. 40 000 znaków ze spacjami, co stanowi 22 strony znormalizowane. Do strony/arkusza wydawniczego wlicza się tekst autora wraz z cytatami. Nie wlicza się natomiast tzw. przypisów objaśniających, odsyłaczy bibliograficznych oraz tłumaczeń cytatów zamieszczonych w tekście w języku obcym.

Autor powinien przesłać abstrakt/streszczenie w języku polskim oraz angielskim, jak również przetłumaczony tytuł oraz słowa kluczowe.

Prosimy o pobranie szczegółowych wskazówek dla Autorów w formacie PDF.

 

Ocena manuskryptów i publikacja artykułów

Autor przeważnie jest informowany o wstępnej decyzji Redakcji w ciągu 30 dni. Dotyczy to przyjęcia lub odrzucenia manuskryptu. Recenzje przeprowadzane są w ciągu 14 dni od momentu wyboru Recenzentów. Dotyczy to manuskryptów zakwalifikowanych do recenzji. Szacowany czas publikacji artykułu wynosi 60-90 dni od dnia akceptacji przez Kolegium i Wydawcę. Publikacja artykułu w wersji elektronicznej poprzedza publikację w wersji drukowanej o około 20 dni. Redakcja informuje Autorów o publikacji artykułu za pomocą poczty elektronicznej.

Opcje strony

Idź do góry