BIEŻĄCY NUMER III-IV/2022(44-45) *CURRENT ISSUE

Potencjał osób niepełnosprawnych w miejscu pracy w opinii zatrudnionych

Autorki: Katarzyna Hildt-Ciupińska, Karolina Pawłowska-Cyprysiak - - Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy