BIEŻĄCY NUMER III-IV/2022(44-45) *CURRENT ISSUE

Globalny raport na temat technologii wspomagających

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)

Załączniki