BIEŻĄCY NUMER III-IV/2022(44-45) *CURRENT ISSUE

Wstęp do numeru III-IV/2022(44-45)

Autor: Krzysztof Michałkiewicz - - Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika

  • elegancki, uśmiechnięty mężczyzna w garniturze - Krzysztof Michałkiewicz
    Prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz

Załączniki