BIEŻĄCY NUMER III-IV/2021(40-41) *CURRENT ISSUE

Profesjonalizacja w klubie sportowym osób z niepełnosprawnością fizyczną – przyczyny, zamysły, konsekwencje

Autor: Elwira Zielska - - Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii (obecnie: Wydział Socjologii), Uniwersytet Warszawski