BIEŻĄCY NUMER III-IV/2021(40-41) *CURRENT ISSUE

Warsztaty umiejętności społecznych PEERS® jako wystandaryzowana i oparta na dowodach metoda terapeutyczna dla nastolatków i dorosłych ze spektrum autyzmu

Autor: Mateusz Płatos - - Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”