BIEŻĄCY NUMER III-IV/2021(40-41) *CURRENT ISSUE

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Autorzy: Anna Wilmowska-Pietruszyńska (1, 3), Agnieszka Ćwirlej-Sozańska (2, 3), Agnieszka Wiśniowska-Szurlej (2, 3), Karol Pawlak (3) - - (1) Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Polska, (2) Katedra Fizjoterapii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska, (3) Rada ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Niepełnosprawności i Zdrowia przy Centrum e-Zdrowia

Załączniki