BIEŻĄCY NUMER III-IV/2020(36-37) *CURRENT ISSUE

Rehabilitacja społeczna w strukturze instytucji pomocy społecznej na Słowacji

Autorzy: Lucia Ludvigh Cintulová -- St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava (Slovakia), Zuzana Budayová -- Catholic Institute, Theological Faculty, Theological University in Spišské Podhradie (Slovakia), Jerzy Rottermund -- St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, Bratislava (Slovakia)

Rehabilitacja społeczna w strukturze instytucji pomocy społecznej na Słowacji

Streszczenie

Podstawowa definicja świadczenia usług socjalnych w domach pomocy społecznej opiera się na holistycznym podejściu do klientów. W pracy zidentyfikowano i dokonano porównań świadczeń usług socjalnych w poszczególnych regionach Republiki Słowackiej. Przedstawiono również świadczenia usług socjalnych na podstawie kompetencji założycielskich obowiązujących na Słowacji. W końcowej części pracy wskazano na możliwe do zastosowania metody i techniki rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej oraz na specyfikę praktyki zawodowej pracownika socjalnego.

Słowa kluczowe: resocjalizacja, praca socjalna, pomoc społeczna, niepełnosprawność, terapia zajęciowa