BIEŻĄCY NUMER III-IV/2020(36-37) *CURRENT ISSUE

Nikt nie powinien być pominięty – ani teraz, ani w przyszłości. Osoby niepełnosprawne w odpowiedzi na COVID-19

Autor: Międzynarodowa Organizacja Pracy