BIEŻĄCY NUMER III-IV/2020(36-37) *CURRENT ISSUE

Poradnik ochrony zdrowia dla osób niepełnosprawnych w czasie pandemii COVID-19

Autor: Pan Lijun -- Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób