BIEŻĄCY NUMER III-IV/2020(36-37) *CURRENT ISSUE

Ochrona życia przed COVID-19 — Wywiad z Zhang Haidi, Prezydentem Rehabilitation International

Ochrona życia przed COVID-19 — Wywiad z Zhang Haidi, Prezydentem Rehabilitation International