BIEŻĄCY NUMER III-IV/2020(36-37) *CURRENT ISSUE

Wywiad z Mikiem Hessem – Założycielem i Dyrektorem Zarządzającym Instytutu Technologii Osób Niewidomych i Słabowidzących (ang. Blind Institute of Technology, BIT)

Wywiad z Mikiem Hessem – Założycielem i Dyrektorem Zarządzającym Instytutu Technologii Osób Niewidomych i Słabowidzących (ang. Blind Institute of Technology, BIT)