BIEŻĄCY NUMER III-IV/2020(36-37) *CURRENT ISSUE

Wstęp nr III-IV/2020(36-37) *Introduction No. III-IV/2020(36-37)

Autor: Krzysztof Michałkiewicz Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika.

  • Zdjęcie Krzysztofa Michałkiewicza Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika.
    Zdjęcie Krzysztofa Michałkiewicza Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika.

Załączniki