BIEŻĄCY NUMER I-II/2022(42-43) *CURRENT ISSUE

Funkcjonowanie poznawcze osób tracących wzrok w późnej dorosłości – przegląd badań

Kornelia Czerwińska, Izabella Kucharczyk - - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie