BIEŻĄCY NUMER I-II/2022(42-43) *CURRENT ISSUE

Postawy młodzieży wobec osób z niepełnosprawnością w zależności od ich środowiska szkolnego – badanie pilotażowe

Aleksandra Sadziak, Marta Wieczorek - - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu; Zakład Metodyki Szkolnej Kultury Fizycznej, Dawid Matczak - - Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu