BIEŻĄCY NUMER I-II/2022(42-43) *CURRENT ISSUE

Główne aspekty pracy korekcyjnej i wsparcia psychologicznego niepełnosprawnych dzieci w Ukrainie w warunkach wojennych

W. M. Szewczenko - - Instytut Pedagogiki Specjalnej i Psychologii im. Mykoły Jarmaczenki, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Kijów, Ukraina