BIEŻĄCY NUMER I-II/2022(42-43) *CURRENT ISSUE

SPRAWOZDANIE SEKRETARZA GENERALNEGO Włączanie osób niepełnosprawnych w systemie Narodów Zjednoczonych