BIEŻĄCY NUMER I-II/2021(38-39) *CURRENT ISSUE

Możliwość zwiększenia czytelności wypowiedzi w polskim języku migowym przez animowaną wirtualną postać – w świetle badań jakościowych

Autorzy: Adam Piasecki, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Elżbieta Sroka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Anna Irasiak, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Załączniki