BIEŻĄCY NUMER I-II/2021(38-39) *CURRENT ISSUE

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji z perspektywy 32 lat działalności na rzecz rozwoju kompleksowej rehabilitacji

Autorka: Jolanta Kujawa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Załączniki