BIEŻĄCY NUMER I-II/2021(38-39) *CURRENT ISSUE

Globalne szacunki dotyczące zapotrzebowania na rehabilitację w oparciu o badanie Global Burden of Disease Study 2019: analiza systematyczna na potrzeby badania Global Burden of Disease Study 2019

Autorzy: Alarcos Cieza (1), Kate Causey (3), Kaloyan Kamenov (1), Sarah Wulf Hanson (3), Somnath Chatterji (2), Theo Vos (3) 1) Sensory Functions, Disability and Rehabilitation Unit, Department for Noncommunicable Diseases, World Health Organization, Geneva, Switzerland 2) Data and Analytics Department, World Health Organization, Geneva, Switzerland 3) Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington, Seattle, WA, USA

Załączniki