BIEŻĄCY NUMER I-II/2021(38-39) *CURRENT ISSUE

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych o PFRON-ie

Autor: Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

  • Logo Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
    Logo Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Załączniki