BIEŻĄCY NUMER I-II/2021(38-39) *CURRENT ISSUE

Aktywność zawodowa i programy powrotu do pracy osób niepełnosprawnych

Autorzy: Krzysztof Czechowski, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki