BIEŻĄCY NUMER I-II/2021(38-39) *CURRENT ISSUE

Wspieranie przez PFRON działań organizacji pozarządowych

Autorzy: Ewa Pawłowska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja; Tomasz Przybyszewski, członek Zarządu Fundacji Integracja

 • Logo Integracji
  Logo Integracji
 • Logo Fundacja Aktywizacji
  Logo Fundacja Aktywizacji
 • Logo Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
  Logo Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
 • Logo Fundacja ITAN Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego
  Logo Fundacja ITAN Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego
 • Logo Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”
  Logo Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”
 • Logo Fundacja SYNAPSIS
  Logo Fundacja SYNAPSIS
 • Logo Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
  Logo Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
 • Logo Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski
  Logo Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski
 • Logo Polski Komitet Paraolimpijski i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
  Logo Polski Komitet Paraolimpijski i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
 • Logo Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
  Logo Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
 • Logo Polski Związek Niewidomych
  Logo Polski Związek Niewidomych
 • Logo Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”
  Logo Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi”
 • Logo Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
  Logo Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”

Załączniki