MIĘDZYNARODOWA RADA PROGRAMOWA *INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

International Advisory Board

Przewodnicząca

Dorota Habich

Pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych

Członkowie Rady

mgr Krzysztof Michałkiewicz,

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (Warszawa)

dr Elżbieta Bojanowska,

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

prof. zw. dr hab. Gertruda Uścińska,

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Warszawa),

Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska,

Naczelny Lekarz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Warszawa),

Dyrektor Instytutu Fizjoterapii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów)

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek,

Przewodnicząca Komisji Ekonomii i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk,

Dyrektor Instytutu Zarządzania, Kierownik Zakładu Zarządzania Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej (Lublin)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska,

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher (Warszawa)

prof. dr. hab. n. med. Olga Svestkova,

Dyrektor Kliniki Medycyny Rehabilitacyjnej, I Wydział Medyczny Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy)

prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Koradecka,

Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Serhiy Nyankovskyy,

Kierownik Kliniki Pediatrii, II Wydziału Lekarskiego Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego (Ukraina)

prof. zw. dr hab. Ewa Pisula,

Kierownik Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa)

prof. dr hab. Woon-hwan Na,

Wydział Rehabilitacji Zawodowej, Daegu University (Korea Południowa)

prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka,

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Katowice)

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz,

Uniwersytet Gdański (Gdańsk)

prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Bugajska,

Kierownik Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. Paweł Izdebski,

Kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej i Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)

prof. zw. dr hab. Danuta Cichy,

em. Instytut Badań Edukacyjnych (Warszawa)

doc dr hab. n. med Dionizy Bilski,

Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego (Warszawa)

prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk,

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Kraków)

prof. nadzw. dr hab. Barbara Gąciarz,

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,

Dziekan Wydziału Humanistycznego, Kierownik Katedry Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej Akademii Górniczo Hutniczej (Kraków)

mgr Mirosław Przewoźnik,

Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (Warszawa)

mgr Krzysztof Czechowski,

Redaktor Naczelny Kwartalnika, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Warszawa)

prof. Bernd-Joachim Ertelt,

University of Applied Labour Studies Mannheim (Niemcy)

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Rostkowski,

Instytut Kapitału Ludzkiego, Kolegium Nauki o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)

prof. zw. dr hab. Eugen Prystupa,

Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej (Ukraina)

prof. dr Harald Baumeister,

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoterapii, Instytut Psychologii i Edukacji, University of Ulm Albert-Einstein (Niemcy)

prof. zw. dr hab. Roman Ossowski,

Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Bydgoszcz)

dr Torill Helene Tveito,

University of Bergen (Norwegia)

dr Wojciech Skiba,

Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

dr Vera Costa,

School of Psychology , University of Minho (Portugalia)

prof. nadzw. dr Bassam Aouil,

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)

Sekretarz Rady

mgr Elżbieta Nobis,

Sekretarz Redakcji Kwartalnika, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Warszawa)