LISTA RECENZENTÓW *REVIEWERS

Lista Recenzentów/Reviewers

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem na dzień 05.12.2017 r.

Tytuł/stopień naukowy

Imię

Nazwisko

Afiliacja

prof. nadzw. dr

Bassam

Aouil

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii

prof. dr hab.

Augustyn

Bańka

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
 Wydział Zamiejscowy w Katowicach

doc. dr hab. n. med.

Dionizy Feliks

Bilski

Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab.

Artur Grzegorz

Błażejewski

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Instytut Archeologii

dr inż. arch.

Anna

Bocheńska-Skałecka

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (Wałbrzych)
Uniwersytet Przyrodniczy (Wrocław)

dr

Tomasz

Borkowski

Muzeum Regionalne (Środa Śląska)

prof. dr hab.

Iwona

Chrzanowska

Społeczna Akademia Nauk (Łódź)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych

Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

prof. dr hab.

Danuta

Cichy

e. Instytut Badań Edukacyjnych (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Janusz

Cwanek

Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)
Wydział Medyczny
Instytut Fizjoterapii

prof. nadzw. dr hab.

Agnieszka Anna

Dejnaka

Wyższa Szkoła Bankowa (Wrocław)

prof.  dr hab.n. med.

Bogusław Witold

Frańczuk

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Kraków)

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

dr n. ekon.

Piotr

Frączek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka (Sanok)
Instytut Społeczno-Artystyczny

prof. dr hab. 

Dariusz 

Galasiński 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
II Wydział Psychologii we Wrocławiu
University of Wolverhampton (Wolverhampton, UK)

dr

Anna Maria

Galska-Krajewska

Uniwersytet Warszawski (Warszawa)

prof. dr hab.

Tadeusz Stanisław

Gałkowski

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
 Wydział Psychologii
 Instytut Podstaw Psychologii

dr

Marcin Mikołaj

Garbat

Uniwersytet Zielonogórski (Zielona Góra)

prof. nadzw. dr hab.

Barbara 

Gąciarz 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków)
Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej
Wydział Humanistyczny AGH

dr. n. zdr.

Magdalena

Gębska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Zdrowiu

Samodzielna Pracownia Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej

prof. dr hab.

Stanisława

Golinowska

Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

Wydział Nauk o Zdrowiu
Instytut Zdrowia Publicznego

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab.

Mirosław

Grewiński

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka (Warszawa)

Wydział Nauk Społecznych

prof. dr hab.

Józefa

Hrynkiewicz

Uniwersytet Warszawski (Warszawa)
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
 

Polska Akademia Nauk (Warszawa)
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej

dr

Stanisław

Jakubowski

Instytut Podstaw Informatyki PAN (Warszawa)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce)

prof. nadzw. dr hab.

Krzysztof

Jarosiński

Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania (Ciechanów)

prof. nadzw. dr hab.

Jacek

Kall

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Poznań)
 Wydział Finansów i Bankowości
Instytut Nauk Ekonomicznych

prof. nadzw. dr hab.

Mirosław

Karpiuk

 Uniwersytet Warmińsko Mazurski (Olsztyn)

Wydział Prawa i Administracji
Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (Warszawa)

dr n. med.

Marek Tadeusz

Kiljański

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Instytut Fizjoterapii

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (Łódź)

prof. nadzw. dr hab.

Zbigniew Romuald

Kmiecik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

Wydział Prawa i Administracji
Instytut Administracji i Prawa Publicznego

prof. dr. hab. inż.

Mieczysław

Korzyński

Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka (Sanok)
Instytut Techniczny

prof. dr hab.  

Czesław

Kosakowski

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)

 

prof. nadzw. dr hab. n. med. 

Krystyna Maria 

Księżopolska-Orłowska

Wyższa Szkoła Rehabilitacji (Warszawa)

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher  (Warszawa)

prof. dr hab.

Jadwiga

Kuczyńska-Kwapisz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Wydział Nauk Pedagogicznych

Katedra Pedagogiki Specjalnej, Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

prof. dr hab. n. med

Jolanta

Kujawa

Uniwersytet Medyczny (Łódź)

Katedra Rehabilitacji

prof. dr hab.

Barbara

Marcinkowska

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)
Wydział Nauk Pedagogicznych
Instytut Pedagogiki Specjalnej

prof. dr hab.

Anna

Marchewka

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)
Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Katedra Rehabilitacji Klinicznej
Wszechnica Świętokrzyska (Kielce)
Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki

dr hab.

Sławomir

Marszałek

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego (Poznań)

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
Katedra Nauk Biomedycznych i Nauk o Zdrowiu

dr inż.

Mariusz

Makuchowski

Politechnika Wrocławska (Wrocław)
Wydział Elektroniki
Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania

prof. nadzw. dr hab.

Krzysztof

Motyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce)

prof. dr hab.  

Roman

Ossowski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra Fizjoterapii

prof. nadzw. dr hab.

Wojciech

Otrębski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin)

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii

prof. dr hab. 

Hanna

Palska

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa)

 Collegium Civitas (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab.

Włodzimierz

Pańków

Akademia Leona Koźmińskiego (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab.

Dorota Janina

Podgórska-Jachnik

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki

prof. dr hab.

Jarosław Andrzej

Rola

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Instytut Psychologii Stosowanej

prof. nadzw. dr hab.

Elżbieta

Rutkowska

Uniwersytet Przyrodniczy  (Lublin)

dr

Teresa

Serafin

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Łódź)

prof. nadzw. dr hab. inż.

Marcin

Sikorski

Politechnika Gdańska (Gdańsk)

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Gdańsk)

prof. dr hab. n. med.

Henryk

Skarżyński

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (Kajetany k. Warszawy)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Warszawa)

dr hab. n. med.

Elżbieta Barbara

Smolewska

Uniwersytet Medyczny (Łódź)

prof. nadzw. dr hab.

Adam

Solak

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)

Wydział Nauk Pedagogicznych
Instytut Pedagogiki

dr

Dariusz Jan

Szrejder

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

dr

Małgorzata

Szreniawska

Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)

dr hab.

Piotr

Szreniawski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

dr

Renata

Śleboda

Akademia Wychowania Fizycznego (Poznań)

dr

Anna

Śledzińska-Simon

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

dr hab. n. med.

Robert Stanisław

Śmigiel

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich (Wrocław)

dr hab.

Magdalena

Tabernacka

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

prof. nadzw. dr hab.

Tomasz

Tasiemski

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego (Poznań)

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej (Poznań)

prof. nadzw. dr hab.

Jan

Tylka

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Instytut Psychologii

dr 

Joanna 

Wardzała-Kordyś 

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

prof. dr hab. n. med.

Jacek

Wciórka

Instytut Psychiatrii i Neurologii (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Anna Jolanta

Wilmowska-Pietruszyńska

Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)
Wydział Medyczny
Instytut Fizjoterapii 

Wyższa Szkoła Rehabilitacji (Warszawa)

dr inż. arch.

Justyna

Zygmunt-Rubaszek

Uniwersytet Przyrodniczy (Wrocław)