LISTA RECENZENTÓW *REVIEWERS

Lista Recenzentów/ Reviewers

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem na dzień 23.03.2017 r.

Tutuł / stopień naukowy Imię Nazwisko Afiliacja

prof. nadzw. dr

Bassam

Aouil

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)

prof.  dr hab.

Augustyn

Bańka

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Katowice)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń (Kraków)

dr hab. n. med.

Dionizy Feliks

Bilski

Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab.

Artur Grzegorz

Błażejewski

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

dr inż. arch.

Anna

Bocheńska-Skałecka

Uniwersytet Przyrodniczy (Wrocław)

dr

Tomasz

Borkowski

Muzeum Regionalne (Środa Śląska)

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Janusz

Cwanek

Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)

prof.  dr hab.

Danuta

Cichy

e. Instytut Badań Edukacyjnych (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab.

Agnieszka Anna

Dejnaka

Wyższa Szkoła Bankowa (Wrocław)

prof.  dr hab.n. med.

Bogusław Witold

Frańczuk

Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Kraków)

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola (Lublin)

dr n. ekon.

Piotr

Frączek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka (Sanok)

prof. dr hab. 

Dariusz 

Galasiński 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Wrocław)

University of Wolverhampton (Wolverhampton, UK)

dr

Anna Maria

Galska-Krajewska

Uniwersytet Warszawski (Warszawa)

prof.  dr hab.

Tadeusz Stanisław

Gałkowski

Uniwersytet Warszawski (Warszawa)

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Warszawa)

dr

Marcin Mikołaj

Garbat

Uniwersytet Zielonogórski (Zielona Góra)

prof. nadzw. dr hab. 

Barbara 

Gąciarz 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków)

prof. dr hab.

Stanisława

Golinowska

Uniwersytet Jagielloński (Kraków)

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab.

Mirosław

Grewiński

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka (Warszawa)

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz

Uniwersytet Warszawski (Warszawa)
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Polska Akademia Nauk (Warszawa)
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej

dr

Stanisław

Jakubowski

Instytut Podstaw Informatyki PAN (Warszawa)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce)

prof. nadzw. dr hab.

Krzysztof

Jarosiński

Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab.

Jacek

Kall

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa; Katedra Marketingu Produktu 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wydział Finansów i Bankowości; Instytut Nauk Ekonomicznych

prof. nadzw. dr hab

Mirosław

Karpiuk

 Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

dr n. med.

Marek Tadeusz

Kiljański

Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)

prof. nadzw.dr hab.

Zbigniew Romuald

Kmiecik

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

prof.  dr. hab. inż.

Mieczysław

Korzyński

Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)

prof.  dr hab.  

Czesław

Kosakowski

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)

 

prof. nadzw.  dr hab.n. med. 

Krystyna Maria 

Księżopolska-Orłowska

Wyższa Szkoła Rehabilitacji (Warszawa)

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (Warszawa)

prof.  dr hab. n. med

Jolanta

Kujawa

Uniwersytet Medyczny (Łódź)

prof.  dr hab.

Anna

Marchewka

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)

prof.  dr hab. Barbara Marcinkowska Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)

dr

Sławomir

Marszałek

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego (Poznań)

dr inż.

Mariusz

Makuchowski

Politechnika Wrocławska

prof. nadzw. dr hab.

Krzysztof

Motyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin)

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce)

prof.  dr hab.  

Roman

Ossowski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego (Bydgoszcz)

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Bydgoszcz)

prof. nadzw. dr hab.

Wojciech

Otrębski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin)

prof. dr hab. 

Hanna

Palska

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Historyczno-Socjologiczny; Instytut Socjologii

 Collegium Civitas

prof. nadzw. dr hab.

Włodzimierz

Pańków

Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa)

Akademia Leona Koźmińskiego (Warszawa)

prof. nadzw. dr hab.

Dorota Janina

Podgórska-Jachnik

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. nadzw. dr hab.

Elżbieta

Rutkowska

Uniwersytet Przyrodniczy  (Lublin)

dr

Teresa

Serafin

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Łódź)

prof. nadzw. dr hab. inż.

Marcin

Sikorski

Politechnika Gdańska (Gdańsk)

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (Gdańsk)

prof. dr hab. n. med.

Henryk

Skarżyński

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Warszawa),

Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Kajetany k. Warszawy)

dr hab. n. med.

Elżbieta Barbara

Smolewska

Uniwersytet Medyczny (Łódź)

prof. nadzw. dr hab.

Adam

Solak

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

(Warszawa)

Instytut Badań Edukacyjnych (Warszawa)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)

dr

Dariusz Jan

Szrejder

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

dr

Małgorzata

Szreniawska

Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)

dr hab.

Piotr

Szreniawski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin)

dr

Renata

Śleboda

Akademia Wychowania Fizycznego (Poznań)

dr

Anna

Śledzińska-Simon

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

dr hab. n. med.

Robert Stanisław

Śmigiel

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich (Wrocław)

dr hab.

Magdalena

Tabernacka

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

prof. nadzw. dr hab.

Tomasz

Tasiemski

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego (Poznań)

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (Poznań)

prof.nadzw. dr hab.

Jan

Tylka

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

dr 

Joanna 

Wardzała-Kordyś 

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)

prof. dr hab. n. med.

Jacek

Wciórka

Instytut Psychiatrii i Neurologii (Warszawa)

Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Anna Jolanta

Wilmowska-Pietruszyńska

Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów) 

dr inż. arch.

Justyna

Zygmunt-Rubaszek

Uniwersytet Przyrodniczy (Wrocław)