KONTAKT Z REDAKCJĄ *EDITOR CONTACT DETAILS

Kontakt z Redakcją

e-mail: kwartalnik@pfron.org.pl

tel.: 22 50 55 249

tel.: 22 50 55 360


Zespół Redakcyjny/The editorial staff

Krzysztof Czechowski - Redaktor Naczleny

Anna Wilmowska-Pietruszyńska - Zastępca Redaktora Naczelnego, Redaktor Tematyczny

Elżbieta Nobis - Sekretarz Readkcji

Mariusz Fila - Redaktor Statystyczny

Katarzyna Ziętek-Pasztaleniec - Redakcja i korekta językowa

Aleksandra Rojek - Tłumaczenie na język angielski


Wydawca/Publisher:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa


Kwartalnik jest bezpłatnym czasopismem naukowym finansowanym ze środków PFRON.

Dystrybucja odbywa się za pośrednictwem Biura Funduszu  oraz Oddziałów wojewódzkich PFRON.

Is a free quarterly scientific journal PFRON funded.

Distribution is done through the Office of the Fund PFRON and provincial branches
.