KONFERENCJE *CONFERENCES

14. Międzynarodowa konferencja na temat badań nad niepełnosprawnością

14. International Conference on Disability Studies April 23-24, 2020 in London, United Kingdom