KONFERENCJE *CONFERENCES

Zrozumieć niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne Sekcja Socjologii Niepełnosprawności

Zrozumieć niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy

 

13 grudnia 2019


Sala 254 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, ul. Dobra 56/66 (zobacz na mapie)

 

IDEA KONFERENCJI

Niepełnosprawność jest przedmiotem badań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, dlatego chcielibyśmy, aby nasza konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy socjologów, pedagogów, psychologów, polityków społecznych, ekonomistów, prawników i innych młodych naukowców, podejmujących w swej pracy badawczej kwestie osób z niepełnosprawnością oraz zagadnienia zjawiska niepełnosprawności.

Zapraszamy szczególnie doktorantów oraz młodych doktorów do przedstawienia efektów swoich badań empirycznych oraz rozważań teoretycznych o niepełnosprawności.

Każdy uczestnik konferencji będzie miał 15 minut na wygłoszenie referatu, przewidziany został również czas na życzliwą dyskusję nad przedstawionymi zagadnieniami, obejmującą zarówno kwestie merytoryczne, jak i metodologiczne.

 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2019 r., w godz. 10–17, w sali 254 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.

 

ODPŁATNOŚĆ

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

TERMINARZ

– zgłoszenia czynnego uczestnictwa: do 31 października 2019 r.
– zatwierdzenie programu oraz poinformowanie uczestników o przyjęciu referatów: do 13 listopada 2019 r.
– konferencja: 13 grudnia 2019 r.

 

ZGŁOSZENIA

Osoby pragnące wziąć czynny udział w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres g.calek@uw.edu.pl, w terminie do 31 października 2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać:
– stopień naukowy, imię i nazwisko
– afiliację
– tytuł i abstrakt wystąpienia (do 1000 znaków).

 

KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

We wszelkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych związanych z konferencją prosimy o kontakt z Grzegorzem Całkiem, e-mail: g.calek@uw.edu.pl.