KONFERENCJE *CONFERENCES

Wizerunek osób z niepełnosprawnościami – społeczny odbiór niepełnosprawności

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Nauk o Rodzinie

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UPJPII „Na Rzecz”
im. Marty Dąbkowskiej

Zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Wizerunek osób z niepełnosprawnościami – społeczny odbiór niepełnosprawności

która odbędzie się dnia 3 grudnia 2019 roku (wtorek) w Krakowie (miejsce wydarzenia zostanie podane w II komunikacie)

Strona Konferencji: http://wizerunekozn.pl/index.php

 

Bohaterski? Super-człowiek? Odważny? Niezdarny? Niesamodzielny? Samotny?

A może przeciętny uczestnik życia społecznego?

Z wszelkimi swoimi zasobami i słabymi stronami, z pasjami, marzeniami….

Z zielonymi lub niebieskimi oczami, z długimi lub krótkimi włosami, z niepełnosprawnością……

Osoba z niepełnosprawnością – człowiek jak każdy inny.

Nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach wizerunek stał się jednym z ważnych aspektów życia społecznego. Kiedyś potrzeba wpływu na kształt odbioru społecznego dotyczyła jedynie grupy osób publicznych. Taki stan rzeczy zmienił się bezpowrotnie, gdy pojawiły się media społecznościowe. Każdy z nas może zaistnieć w internecie, stać się osobą publiczną - proces upubliczniania własnego wizerunku dotyczy także osób z niepełnosprawnościami. Coraz częściej możemy obserwować profile osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, poznawać ich codzienność- radości i troski, sposoby na życie ze specyficzną dla nich niepełnosprawnością.

Tegoroczna Konferencja będzie próbą odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest wizerunek osób z niepełnosprawnościami - od czego zależy i jak się kształtuje. Pojęcie wizerunku należy traktować w szerokim kontekście i wielopoziomowo, bowiem w dzisiejszych czasach przestał on nieść ze sobą wartość wyłącznie estetyczną - stał się marką i wizytówką.

W związku z tym chcemy zaprosić Państwa do wspólnej refleksji nad tym zagadnieniem, zaproszenie kierujemy do szerokiego grona specjalistów: pedagogów, socjologów, psychologów, specjalistów nauk o rodzinie, filozofów, teologów, prawników, a także do osób z niepełnosprawnościami, pragnących podzielić się własnymi refleksjami.


Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII, Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UPJPII „Na Rzecz” im. Marty Dąbkowskiej, przy współpracy z innymi jednostkami naukowymi z całej Polski oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, które od ponad 30 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.


W toku konferencji pragniemy poruszyć następujące tematy:

 1. Wpływ wizerunku na podejmowanie różnych ról społecznych i funkcjonowanie w nich.
 2. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach.
 3. Wpływ stereotypów społecznych na wizerunek osób z niepełnosprawnościami.
 4. Czynniki warunkujące kształtowanie się wizerunku osób niepełnosprawnych.
 5. Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami a ich wizerunek.
 6. Wizerunek rodziny z osobą z niepełnosprawnością, różne aspekty jej funkcjonowania i społeczny odbiór.
 7. Postawy wobec osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
 8. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w kulturze i mediach.
 9. Społeczna percepcja umiejętności społecznych i wychowawczych osób z niepełnosprawnościami.
 10. Akceptacja niepełnosprawności i wizerunek własny osób z niepełnosprawnościami.
 11. Autoprezentacja osób z niepełnosprawnościami w mediach społecznościowych.
 12. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w oczach pracodawców.

Komitet organizacyjny: